Friday, July 18, 2014

Cape Street-24x30


Cape Street
24x30
Headed to Rowley Gallery, Cape Cod
contact me for details

Wellfleet morning light. Cant wait to get back up to the cape and paint. leaving soon!

2 comments:

Mary Sheehan Winn said...

the evolution into 'hot' colors with great color harmony is wonderful, Mike.
There's nothing more satisfying than seeing your own growth ;)

Unknown said...

Cảm ơn bạn đã chia sẻ bài viết hay,
Thư viện luận văn 365 chia sẻ tài liệu luận văn đồ án môn học tiểu luận đồ án thạc sĩ tiến sĩ miễn phí
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thư viện tài liệu miễn phí với hàng triệu tài liệu của tất cả các chuyên nghành.
Website: http://luanvan365.com/
Click vào Keywords: Luận văn Thương Mại
Click vào Keywords: Luận văn Thương Mại